“مشاوران”

“دکتر راحله کرم پور (PhD)”

روان شناس بالینی -رشدکودک ونوجوان

فارغ التحصیل انستیتو روان شناسی ویگوتسکی ، مسکو

عضو و دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران

مدرس مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری روان شناسی در دانشگاه

 

” دکتر صادق تقی لو (PhD)”

دکتری تخصصی  روانشناسی و روانسنجی و عضو تمام وقت و رسمی هیئت علمی دانشگاه
و مدرس مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی

 

“دکتر جاوید پیمانی ”

دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی

متخصص درمان های نوروفیدبک  tDCS Brain Stimulation و روش های توانمندسازی مغزی 

عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری روان شناسی در دانشگاه

 

“دکتر سعید ملیحی الذاکرینی ”

دکتر سعید ملیحی الذاکرینی (ریاست مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا)
روان شناس سلامت گرایش تخصصی شخصیت و نوروپسیکولوژی

دارای پروانه تخصصی و عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

مدرس مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری روان شناسی در تهران، کرج ، کیش ، گرگان

عضو تمام وقت هیئت علمی

“موسیقی درمانی”

خدمات موسیقی درمانی کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

 

“بازی درمانی ”

خدمات بازی  درمانی کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

 

“توانمندسازی زبان و گفتار”

خدمات توانمندسازی زبان و گفتار و روانشناسی مشکلات زبان و گفتار  کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر جاوید پیمانی متخصص علوم اعصاب شناختی و دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

 

“سنجش روانی هوش و کارکردهای شناختی”

خدمات ارزیابی و سنجش هوش و کارکردهای شناختی در  کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

 

“بهبود مهارت های حرکتی”

خدمات بهبود مهارت های حرکتی در  کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

 

“مسئول پذیرش”

روشنک تقوایی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

مسوول پذیرش بخش کودک و نوجوان مرکز سیمیا