تعرفه مشاوره توسط روان شناسان کلینیک رشد کودک و نوجوان به شرح زیر است

دکتر جاوید پیمانی (نوروسایتنیست ) ؛ ۴۵ دقیقه ۸۰۰۰۰ تومان – خدمات توانمندسازی شناختی مغز با تجهیزات رایانه محور نظیر نوروفیدبک .

دکتر راحله کرم پور  (روان شناس کودک و نوجوان) ۴۵ دقیقه ۷۰۰۰۰ تومان .

خدمات تشخیص و درمان مشکلات زبان و تکلم ،  ۴۵ دقیقه ۴۰۰۰۰ تومان

خدمات موسیقی درمانی ۴۵ دقیقه ۴۰۰۰۰ تومان .

توانمندسازی  مهارت های حرکتی (هوش حرکتی) ۴۵ دقیقه ۳۰۰۰۰ تومان .

جهت اطلاعات بیشتر در خصوص تعرفه روانشناسان به سایت سازمان نظام روانشاسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنید

هزینه دوره های آموزش حرفه ای روان شناسان :

دوره  ۱۰ جلسه ای ارزیابی تشخیصی اختلالات کودکان و نوجوانان  ( سه ماهه)  ۸۰۰۰۰۰ تومان

دوره آموزشی متون روانشناسی به زبان خارجی ( انگلیسی / روسی ) (یک ساله) هر ماه مبلغ ۳۲۰۰۰۰ تومان

کارورزی (هجده ماهه – ۵۰۰ ساعت) هر ماه ۴ جلسه ۷ ساعته  ، ماهیانه ۳۲۰۰۰۰ تومان

 

هزینه کارگاه ها

کارگاه های نیمروزه (۴ ساعته)مبلغ ۸۰۰۰۰تومان

کارگاه های یکروزه (۸ساعته) ملبغ ۱۵۰۰۰۰تومان

کارگاه های دوروزه (۱۶ساعته) مبلغ ۳۰۰۰۰۰ هزار تومان

 

هزینه حق عضویت در تالار گفتگو و انجمن های تخصصی و عمومی

اشتراک “حق عضویت یکماهه” مبلغ ۵۰۰۰ تومان .

اشتراک “حق عضویت سه ماهه” مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان .

اشتراک “حق عضویت شش ماهه” مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان .

اشتراک “حق عضویت یک ساله ” مبلغ ۳۰۰۰۰ تومان .

 

کلیه هزینه ها از طریق سایت (نوار درباره ما – پرداخت بانکی) قابل پرداخت است.