تعرفه مشاوره توسط روان شناسان کلینیک رشد کودک و نوجوان به شرح زیر است

 

دکتر راحله کرم پور  (روان شناس کودک و نوجوان) ۴۵ دقیقه ۱۰۰۰۰۰ تومان .

دکتر جاوید پیمانی (نوروسایتنیست ) ؛ ۴۵ دقیقه ۱۰۰۰۰۰ تومان – خدمات توانمندسازی شناختی مغز با تجهیزات رایانه محور نظیر نوروفیدبک .

خدمات تشخیص و درمان مشکلات زبان و تکلم ،  ۴۵ دقیقه ۵۰۰۰۰ تومان

خدمات موسیقی درمانی ۴۵ دقیقه ۵۰۰۰۰ تومان .

توانمندسازی  مهارت های حرکتی (هوش حرکتی) ۴۵ دقیقه ۵۰۰۰۰ تومان .

جهت اطلاعات بیشتر در خصوص تعرفه روانشناسان به سایت سازمان نظام روانشاسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنید

هزینه دوره های آموزش حرفه ای روان شناسان :

دوره  ۱۰ جلسه ای رواندرمانی فراشناختی ( سه ماهه)  ۱۰۰۰۰۰۰ تومان

دوره  ۱۰ جلسه ای  ارزیابی نورسایکولوژیک ( سه ماهه)  ۱۰۰۰۰۰۰ تومان

دوره آموزشی متون روانشناسی به زبان خارجی ( انگلیسی / روسی ) (یک ساله) هر ماه مبلغ ۵۰۰۰۰۰ تومان

کارورزی (هجده ماهه – ۵۰۰ ساعت) هر ماه ۴ جلسه ۷ ساعته  ، ماهیانه ۵۰۰۰۰۰ تومان

هزینه کارگاه ها

کارگاه های نیمروزه (۴ ساعته)مبلغ ۱۵۰۰۰۰تومان

کارگاه های یکروزه (۸ساعته) ملبغ ۲۵۰۰۰۰تومان

کارگاه های دوروزه (۱۶ساعته) مبلغ ۵۰۰۰۰۰ هزار تومان

کارگاه های چهار روزه (۳۲ساعته) مبلغ ۸۰۰۰۰۰ هزار تومان

هزینه حق عضویت در تالار گفتگو و انجمن های تخصصی و عمومی

اشتراک رایگان ( در حال حاضر تمام هزینه های استفاده کاربران از امکانات سایت توسط مرکز سیمیا پرداخت می شود .)

پرداخت حق اشتراک دلخواه و داوطلبانه می باشد که از طریق نوار بانکی قابل پرداخت است

اشتراک “حق عضویت یکماهه” مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان .

اشتراک “حق عضویت سه ماهه” مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان .

اشتراک “حق عضویت شش ماهه” مبلغ ۴۰۰۰۰ تومان .

اشتراک “حق عضویت یک ساله ” مبلغ ۸۰۰۰۰ تومان .

کلیه هزینه ها از طریق سایت (نوار  پرداخت بانکی) قابل پرداخت است.