هزینه خدمات ارایه شده در این مرکز بسته به نوع خدمات و مدت زمان صرف شده متغیر می باشد. با اینحال معیار محاسبه خدمات براساس تعرفه های سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران  و با تخفیف می باشد.

تعرفه خدمات متخصصین مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا به شرح زیر است:

دکتر سعید ملیحی الذاکرینی (روان شناس سلامت و مدیر مرکز)  45 دقیقه  200000 دویست هزار تومان .

دکتر راحله کرم پور  (روان شناس کودک و نوجوان) 45 دقیقه 200000 دویست هزار تومان .

خدمات تشخیص و درمان مشکلات زبان و تکلم ،  30 دقیقه 75000 تومان

خدمات موسیقی درمانی 30 دقیقه 70000 تومان .

توانمندسازی  مهارت های حرکتی (هوش حرکتی) 30 دقیقه 70000 تومان .

جهت اطلاعات بیشتر در خصوص تعرفه روانشناسان به سایت سازمان نظام روانشاسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنید

هزینه دوره های آموزش حرفه ای روان شناسان :

دوره  10 جلسه ای رواندرمانی فراشناختی ( سه ماهه)  3000000 سه میلیون تومان

دوره  10 جلسه ای  ارزیابی نورسایکولوژیک ( سه ماهه)  3000000 سه میلیون  تومان

دوره آموزشی متون روانشناسی به زبان خارجی ( انگلیسی / روسی ) (یک ساله) هر ماه مبلغ 1000000 یک میلیون تومان

کارورزی (هجده ماهه – 500 ساعت) هر ماه 4 جلسه 7 ساعته  ، ماهیانه 1000000 یک ملیون تومان

هزینه کارگاه ها

کارگاه های نیمروزه (4 ساعته)مبلغ 250000تومان

کارگاه های یکروزه (8ساعته) ملبغ 400000تومان

کارگاه های دوروزه (16ساعته) مبلغ 1000000  تومان

کارگاه های چهار روزه (32ساعته) مبلغ 2000000  تومان

کلیه هزینه ها از طریق سایت (نوار  پرداخت بانکی) قابل پرداخت است.