کارگاه های تخصصی مرکز روانشناسی و مشاوره سیمیا

زمان: هر هشت ساعت یک روز صبح تا عصر

(زمان دقیق برگزاری کارگاه ها با هماهنگی شرکت کنندگان تنظیم خواهد شد.)

هزینه ثبت نام در هریک از کارگاه های ۸ساعته ۱۶۰۰۰۰۰ریال و کارگاه های ۱۶ ساعته ۳۲۰۰۰۰۰ ریال  است که از طریق سایت مرکز ( نوار اطلاعات – پرداخت بانکی) قابل واریز می باشد.

مکان : دفتر مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا

ظرفیت (تعداد ) هر کارگاه: حداقل ۷ و حداکثر ۱۰ نفر

 

مدارک مورد نیاز:

ارایه رونوشت کارت دانشجویی یا مدرک کارشناسی یا بالاتر

ارایه رونوشت کارت ملی

یک قطعه عکس

اصل قبض پرداخت شهریه

کارگاه ها دارای امتیاز بازآموزی و گواهینامه معتبر برای روانشناسان می باشد

 

عنوان کارگاه ها

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های مغز  (پروتوکل تشخیص و درمان  –  ۱۶ ساعت  )

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های اعصاب محیطی و نخاع (پروتوکل تشخیص و درمان  –  ۱۶ ساعت )

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های قلبی و عروقی (پروتوکل تشخیص و درمان –  ۱۶ ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های تنفسی (پروتوکل تشخیص و درمان –  ۱۶ ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های غدد (پروتوکل تشخیص و درمان –  ۱۶ ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های معدی – روده ای (پروتوکل تشخیص و درمان –  ۱۶ ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های روماتوئیدی (پروتوکل تشخیص و درمان –  ۱۶ ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های کلیه و  مجاری ادرار (پروتوکل تشخیص و درمان –  ۱۶ ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های سرطانی (پروتوکل تشخیص و درمان –  ۱۶ ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های عضلات اسکلتی (پروتوکل تشخیص و درمان –  ۱۶ ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های پوست (پروتوکل تشخیص و درمان –  ۱۶ ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های دستگاه بینایی (پروتوکل تشخیص و درمان –  ۱۶ ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های دستگاه شنوایی (پروتوکل تشخیص و درمان –  ۱۶ ساعت)

آشنایی با آزمون ررشاخ – سیستم کلاپفر (اجرا ، نمره گذاری و تفسیر) –  ۱۶ ساعت

ارزیابی و تشخیص اضطراب و اختلالات اضطرابی با تاکید بر مبانی زیستی – روانی  –  ۱۶ ساعت

آشنایی با رواندرمانی فرا شناختی  –  ۱۶ ساعت

نشانه شناسی اختلالات روانی  –  ۱۶ ساعت

مبانی نظری و راهنمای عملی آزمون وکسلر کودکان  –  ۱۶ ساعت

مبانی نظری و راهنمای عملی آزمون وکسلر کودکان –  ۱۶ ساعت

مبانی نظری و راهنمای عملی آزمون بندرگشتالت –  ۱۶ ساعت

خـــــــانــواده درمــانـــی  –  ۱۶ ساعت

تشخیص و روش های درمان اختلال نقص توجه بیش فعالی  –  ۱۶ ساعت

تشخیص و درمان نارساخوانی –  ۱۶ ساعت

آشنایی با اثرات داروهای روان پزشکی بر فرآیند رواندرمانی  –  ۱۶ ساعت

ارزیابی نوروسایکولوژیک –  ۱۶ ساعت

مقاله نویسی  –  ۸ ساعت

پروپوزال نویسی –  ۸ ساعت

خود شناسی  –  ۸ ساعت

مشاوره قبل از ازدواج –  ۸ ساعت

مشاوره بعد از ازدواج  –  ۸ ساعت

مدیریت و کنترل خشم  –  ۸ ساعت

استرس چیست –  ۸ ساعت

کنترل استرس –  ۸ ساعت

سلامت روان چیست –  ۸ ساعت

شیوه زندگی سالم  –  ۸ ساعت

مهارت زندگی  –  ۸ ساعت

بهداشت روان خانواده  –  ۸ ساعت

برقراری ارتباط مؤثر  –  ۸ ساعت

مهارت حل مسئله و تصمیم گیری –  ۸ ساعت

مهارت خودآگاهی و همدلی –  ۸ ساعت

مهارت ابراز وجود –  ۸ ساعت

مهارت فرزندپروری –  ۸ ساعت

رشد روانی کودک  –  ۸ ساعت

خصوصیات روانی نوجوان  –  ۸ ساعت

جهت بازبینی شرح تفصیلی و سرفصل محتوایی هر کارگاه به قسمت جزئیات کارگاه ها مراجعه فرمایید