بخش ارزیابی شناختی  و هوش کلینیک روانشناسی کودک و نوجوان سیمیا  با بهره مندی از معتبر ترین آزمون های ساده (قلم کاغذی) تا پیشرفته (تحت نرم افزارهای رایانه ای) ، تحت نظر دکتر راحله کرم پور متخصص روانشناسی کودک و نوجوان  کارکردهای شناختی و هوش را مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار می دهد.

بعنوان نمونه

۱- مقیا س های هوش استانفورد – بینه- نسخه پنجم

این آزمون برای سنجش کارکردهای شناختی  کودکان پیش دبستانی و  عقب ماندگی ذهنی مورد استفاده قرار می گیرد .این آزمون توان محاسبه هشت هوشبهر را داشته و عملکرد آزمودنی را در دو حیطه کلامی و غیر کلامی  و در پنج عامل کلی  تحت عنوان :استدلال سیال ، دانش، استدلال عددی و ریاضیات ، پردازش دیداریفضایی  و حافظه فعال سازماندهی شده است.

۲-آزمون  تکامل دنور ویژه کودکان زیر ۶ سال

این آزمون شامل ۱۲۵ مهارت در ۴ حیطه تکاملی است. حیطه اول تکامل فردی- اجتماعی ( ۳ زیر مجموعه واکنش به فرد دیگر، بازی کردن و مراقبت از خود ). حیطه دوم که تکامل حرکات ظریف است. حیطه سوم تکامل کلامی است .حیطه چهارم به وسیله ۳۲ سوال حرکات درشت  است.

۳-مقیاس های هوش وکسلر کودکان  نسخه چهارم  WISC-IV

محدوده سنی :۶ تا ۱۲ سال

مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان – ویرایش چهارم (WISC-IV) ، به ۴ عامل اصلی ( شاخص درک کلامی، شاخص استدلال ادراکی، شاخص حافظه فعال، شاخص سرعت پردازش )، به ۴ نمره کلی که برای نشان دادن توانایی هایی در کارکرد هوشی یا ۴ حیطه شناختی مشخص شده است، به علاوه یک نمره هوشبهر کلی نهایی که نمایانگر “توانایی هوش کلی (FSIQ )” کودک است دست می یابد.

از وکسلر کودکان چهار، هفت نوع هوشبهر استخراج می گردد: هوشبهردرک مطلب کلامی  ، هوشبهر استدلال ادراکی  ، هوشبهر حافظه ی فعال  ، هوشبهر سرعت پردازش  ،هوشبهر توانایی عمومی ,هوشبهر چیره گی شناختی و هوشبهر کل .

سایر مقیاس ها:

آزمون تشخیص بیش فعالی

آزمون حافظه وکسلر

آزمون تشخیص اوتیسم گارس

آزمون هوش ریون

آزمون نوروسایکولوژیک بندر-  گشتالت

بسته جامع آزمون نوروسایکولوژیک لوریا (نسخه کودکان)