بخش توانمندسازی زبان و گفتار کلینیک تخصصی روان شناسی کودک و نوجوان سیمیا به ارزیابی جنبه های مختلف آواشناختی ، واژگانی ، دستور زبان ، معناشناختی و کاربردهای عملی زبان پرداخته و با توجه به نوع اختلال زبان و گفتار  شخص ، تمرین های مناسب در کوتاه ترین زمان ممکن به کودکان داده می شود تا توانمندی های خود در کارکردهای زبان و گفتار را ارتقا دهند.

حیطه های اصلی ارزیابی کارکردهای زبان و گفتار این بخش عبارتنداز:

  • مشکلات پیداکردن کلمات : می‌تواند تحت تاثیر مشکلات خاص زبان مثل تاخیر زبانی یا تحت تأثیر مشکلات عمومی مثل مشکلات مغزی باشد .
  • مشکلات ارتباط اجتماعی : اینکه  افراد چگونه افکار و نظرات خود را منتقل کنند .
  • نقص ساختاری زبان : مشکلات ساخت جمله ، که می‌تواند از نظر معنایی یا دستوری دارای ایراد باشد .
  • مشکلات خواندن و نوشتن (سواد) : که وابسته به آوانگاری (ارتباط حروف و صداها ) معنایی (ارتباط کلمات و معانی) ها یا فهمیدن معنا و مفهوم متن ها
  • مشکلات صوت : صداهای گوش خراش و صداهای خیلی نازکی یا اختلالات صوتی که روی ارتباط اجتماعی فرد تاثیر بگذارد .
  • مشکلات ادراکی (مثل ترجمه حافظه عملکرد اجرایی) : در حوزه ای که روی ارتباط فرد تاثیرگذار باشد
  • انواع اختلالات زبان پریشی