[cws-row cols=1 id=”cols1″][col span=12][cws-widget type=text title=”یوگا برای کودک و نوجوان “]

 در این مرکز به فواید یوگا برای بهبود رشد جسمانی و روانی کودک و نوجوان اهمیت داده میشود. 

یوگا هم بلافاصله و هم در بلند مدت اثرات توانمندسازی در نیرومندی جسمانی ، انعطاف پذیری، آرامش ذهنی ، رهایی از اضطراب و فشار روانی ، و بهبود عملکرد مغز می شود. یوگا به ما کمک می کند تا ذهن خویش را بر انجام تکالیف متمرکز کنیم. 

 در خلال دوره های آموزش و عملی و کارگاهی یوگا در کلینیک روانشناسی رشد کودک و نوجوان ، به فرد کمک می شود تا در انجام فعالیت های تحصیلی ، یادگیری ، حرکت ، و حتی در سبک زندگی اش توانمندتر شود. 

[/cws-widget][/col][/cws-row]