اختلال کم‌توجّهی – بیش‌فعالی ( Attention-deficit hyperactivity disorder)(به صورت مخفف: ADHD) یک اختلال رفتاری رشدی است. معمولاً کودک توانایی دقّت و تمرکز بر روی یک موضوع را نداشته، یادگیری در او کند است و کودک از فعّالیّت بدنی غیرمعمول و بسیار بالا برخوردار است. این اختلال با فقدان توجه، فعّالیت بیش‌ازحد، رفتارهای تکانشی ، یا ترکیبی از این موارد همراه است. هر کودکی با شک ADHD باید به دقت تحت نظر روانشناس کودک  معاینه گردد. بسیاری از این کودکان، یک یا چند اختلال رفتاری دیگر نیز دارند.

۳ علامت مهم این بیماری :

  1. کم توجهی (یا کم دقتی)
  2. بیش فعالیتی (یا فزون کنشی)
  3. رفتارهایی که درصدد ارضای آنی هستند و بدون فکر قبلی انجام داده می‌شوند

اختلال بیش فعالی بر اساس مدل دکتر ایمن به هفت نوع تقسیم بندی شده‌است ، که عبارتند از:

۱-    classic ADD :

علایم شامل: کم‌توجهی، عصبانیت (ناسازگاری) ، پرتحرکی، بی‌نظمی و تکانشی بودن می‌باشد.

۲-    Inattentive ADD:

علائم شامل: کاهش فراخنای توجه، ناسازگاری (عصبانیت) ، بی‌نظمی و به تعویق انداختن کارها.

افراد این گروه بیش فعال و تکانشی نیستند.

آنها می‌توانند درون‌گرا و خیال‌پرداز باشند. تعداد دختران در این نوع تا حد زیادی مشابه پسران هستند و یا حتی بعضی وقت‌ها بیش از پسران می‌باشند.

۳-    Over – focused ADD:

بیماران با این نوع (ADD) همه علائم اصلی ADD را دارند. به علت مشکل زیادی درشیفت توجه

آنها تفکرات و رفتارهای منفی‌گرایانه هم دارند.

۴-    temporal – lob ADD

این نوع از ADD نشانه‌های ADD اصلی را دارد. به انضمام اشکالاتی در لب تمپورال- اشکالاتی در حافظه، یادگیری و خُلق ثابت و پردازش بینایی از اشیاء .

افراد دارای این نوع ADD دارای اشکالاتی در یادگیری، حافظه دارند. مشکلات رفتاری از قبیل زود عصبانی شدن، Aggression (تجاوز) و به صورت خفیف پارانویا هستند.

۵-    limbic ADD :

این نوع از ADD ترکیبی از افسردگی خفیف و غمگین است. نشانه‌ها انرژی پایین، احساس ضعف، احساس گناه بیش از حد و عزت نفس پایین هستند.

علت ایجاد این حالات افزایش زیاد کارکرد لیمبیک می‌باشد. (لیمبیک مرکز کنترل هیجانات) و فعالیت کورتکس پری فرونتال کاهش پیدا می‌کند. چه در حالت استراحت و چه در حالت انجام تکلیف .

۶-    King of fire ADD:

نشانه‌ها شامل: حساسیت زیادی به صدا، نور و تمامی رفتارهای زننده و غیرقابل پیش‌بینی، سریع حرف زدن، اضطراب و ترس فراگیر می‌باشد.

۷-    Anxious ADD:

افراد در این نوع نشانه‌های ADD را دارند و آن‌ها مضطربند. آن‌ها نشانه‌های استرس جسمانی مانند سفتی عضلات، مشکلات گوارش، تحریک پذیری زیادی، خصوصاً در جاهایی که مورد قضاوت واقع شوند دارند.