بخش هنر و موسیقی درمانی کلینیک کودک و نوجوان سیمیا  از فعالیت های خلاق دیداری ، شنیداری و حرکتی برای مشکلات رفتاری و ذهنی کودکان استفاده می کند . یکی از مهمترین این فعالیت ها موسیقی درمانی است که بصورت گوش دادن ، مشارکت در تولید آهنگ ، خواندن ، و حرکات هماهنگ  برای سازگاری اجتماعی ، ثبات عاطفی ، کنترل شخصی ، افزایش تمرکز ، انگیزش ، احساس ارزش شخصیتی ، تقویت هماهنگی ماهیچه‌ها و تقویت مهارت‌های خودیاری استفاده می‌شود.