با عنایت به گسترش روز افزون دانش کاربردی علوم اعصاب  و فناوری های مختص ارتقای توانایی های شناختی با شیوه های رایانه محور ، کارشناسان بخش توانمندسازی مغزی کلینیک کودک و نوجوان سیمیا با هدف ارتقاء عملکرد مغز، رفع نواقص کارکردی و جلوگیری از افت عملکرد مغز  از برنامه های کاربردی رایانه ای ، با سطوح  مختلف و به صورت بازی های کامپیوتری  کارکردهای مختلف مغز را تمرین داده و بهبود می دهند.

نرم افزارهای مورد استفاده در این بخش  بطور تخصصی بر روی مهارتهای توجه و تمرکز، انواع حافظه، سرعت پردازش اطلاعات و سرعت عملکرد، مهارتهای جهت یابی و مسیر یابی، توانایی بهتر دیدن و شنیدن، تعادل و کنترل حرکتی اثر می گذارد

مهمترین اهداف این بخش عبارتند از :

  1. آموزش و تمرین نقاط ضعف و قوت شناختی؛تمرین راهبردهای شناختی و ارتقای کارکردها و مهارت های شناختی
  2. بهبود عملکرد در حوزه های توجه  attention ، تمرکز   concentration ، حافظه  memory  ، ادراک  perception ، کارکردهای اجرایی executive functions و سایر فعالیت های روزانه فرد