متن گواهینامه صادره از دانشگاه علوم پزشکی هامبورگ به شرح زیر است:

گواهی نامه احراز شایستگی

این گواهینامه با افتخار اعطا می شود به:

دکتر  راحله کرم پور 

به نشان همکاری با و مشارکت مستمر و پایدار ایشان در توسعه و ارتقای ایده ی درمان فراشناختی در حیطه های مختلف روانشناسی و روانپزشکی از جمله بسته های درمان فراشناختی ویژه روانپریشی (بسته پایه و تکمیلی و انفرادی ) ، بسته درمانی فراشناختی ویژه افسردگی ، بسته درمانی ویژه اختلالات شخصیت مرزی ، بسته درمانی ویژه اختلال وسواس – اجبار و برنامه کاربردی (اپلیکیشن) رواندرمانی فراشناختی قابل نصب بر تلفن های هوشمند . گروه مطالعات رواندرمانی فراشناختی ، تلاش های ایشان را در راستای تطبیق برنامه های درمانی با فرهنگ ایرانی و فارسی قابل تقدیر ویژه می داند. در حال حاضر نسخه فارسی بسته های رواندرمانی فراشناختی تهیه شده برای بسیاری از فارسی زبانان مقیم خارج از ایران استفاده می شود و روانشناسان فارسی زبان سراسر جهان  بازخوردهای مفید و کارآمدی در اثر بخشی این درمان نشان داده اند. هم اکنون این بسته های نوشته و ترجمه شده  برای مهاجران فارسی زبان مقیم آلمان و نیز شهروندان افغان ساکن شهرهای مختلف آلمان مورد استفاده قرار می گیرد.

بدینوسیله تصدیق می شود که ایشان ، بعنوان یک عضو ذیصلاح بین المللی گروه رواندرمانی فراشناختی ، مجاز به ایجاد و گسترش بسته های درمان فراشناختی حساس به فرهنگ بوده و شایستگی  آموزش رواندرمانی فراشناختی به متخصصین بالینی علاقمند را دارد.

پروفسور دکتر استفان موریتز

رئیس بخش نوروسایکولوژی دانشگاه علوم پزشکی هامبورگ

و

مدیر گروه بین المللی رواندرمانی فراشناختی