به استناد پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ( http://www.pcoiran.ir/fa ) آقای دکتر سعید ملیحی الذاکرینی ، مدیر مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا  به عنوان مسئول ساماندهی فضای مجازی و فناوری های جدید منصوب شد.  بر اساس این اقدام ، کلیه فعالیت های روانشناسی و مشاوره  در فضای مجازی اعم از مشاوره های آنلاین ، تبلیغات روانشناسی ، نرم افزارها و اپلیکیشن های روانشناسی و مشاوره ملزم به کسب مجوز از سازمان نظام خواهند بود. به زودی آیین نامه ها و روندهای کسب مجوز در وبسایت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اعلام خواهد شد.