به گزارش روابط عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نوبت دوم مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 1400/03/13 باهر تعداد شرکت کننده برگزار خواهد شد.

به اطلاع اعضا محترم جامعه روان شناسی و مشاوره می رساند؛برحسب مصوبه شورای مرکزی برگزاری فرآیند مجمع عمومی و نظارت بر آن بر عهده کمیته منتخب است.

سازمان در این باره هیچ دخالتی ندارد.اطلاعیه احدی از بازرسان که بخش اجرایی سازمان را مخاطب قرار داده است،صحیح نیست و تکذیب می شود.

مجمع عمومی مورخ ۳۰-۲-۱۴۰۰بر اساس تصمیم شورای مرکزی و کمیته منتخب چون به حد نصاب ۱۷ هزار نفر نرسید.به مرحله دوم با هر تعدادی در تاریخ  13-03-1400 برگزار می شود.

به منظور حمایت از سازمان صنفی و حرفه ای روانشناسان و مشاوران کشور از طریق این لینک در مجمع عمومی شرکت کنید.