“با سلام و تحیت و آرزوی سلامت و عزت برای حضرتعالی، چنانچه مستحضر هستید؛ سلامت روان بعنوان هسته سلامت، آرامش، نشاط اجتماعی، بهره وری و توسعه اجتماعی و اقتصادی در جامعه به ارمغان می آورد…”.

دکتر حاتمی پیرو اهمیت و ضرورت خدمات مشاوره و روان شناسی در جامعهو مواردی را خدمت رئیس جمهور جناب آقای دکتر روحانی ارائه نمودند. برای مطالعه جزئیات نامه به آدرس

https://pcoiran.ir/news/post/117/ مراجعه کنید.