“همکاران مرکز”

دکتر راحله کرم پور (PhD)”

فوق تخصص  روان شناسی  کودک ونوجوان

(دارای مدرک دکتری روانشناسی کودک و نوجوان از انستیتو ویگوتسکی مسکو- PhD in Developmental & Medical Psychology)

مدیر کلینیک روان شناسی کودک و نوجوان سیمیا

“دکتر افشین طیبی” (M.D ; PhD)

متخصص اعصاب و روان (روانپزشک) و دکتری تخصصی روان شناسی سلامت

“دکتر جاوید پیمانی ”

دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی

متخصص درمان های نوروفیدبک  tDCS Brain Stimulation و روش های توانمندسازی مغزی 

عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری روان شناسی در دانشگاه

“موسیقی درمانی ”

خدمات موسیقی درمانی در کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

“بازی درمانی ”

خدمات بازی  درمانی در کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

“توانمندسازی زبان و گفتار ”

خدمات روان شناسی و توانمندسازی زبان و گفتار  در کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

“سنجش روانی هوش و کارکردهای شناختی”

خدمات سنجش روانی هوش و کارکردهای شناختی در کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

“بهبود مهارت های حرکتی ”

خدمات حرکت درمانی و بهبود مهارت های حرکتی در کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

“مدیر داخلی و مسئول پذیرش”

روشنک تقوایی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سارا حضرتی نیا

کارشناس روانشناسی