کلینیک روانشناسی کودک و نوجوان سیمیا در بخش های مختلف : کودکان عادی ، اختلالات یادگیری ، اختلال نقص توجه – بیش فعالی ، اختلالات طیف اوتیسم ، ارزیابی شناختی و هوش ، هنر و موسیقی درمانی ، بازی درمانی ، توانمندسازی  زبان و گفتار ، توانمندسازی مغزی ، یوگا و مهارت های حرکتی به هموطنان گرامی خدمات قابل اعتماد و مؤثر ارایه می کند