کلینیک روانشناسی رشد کودک و نوجوان مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیما به مدیریت دکتر راحله کرم پور(PhD)
روانشناس بالینی رشد کودک و نوجوان (دکتری تخصصی روانشناسی  بالینی – رشد  از انستیتو ویگوتسکی – مسکو)
دارای پروانه تخصصی  روان شناس کودک و نوجوان  از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
به همراه گروهی از متخصصین  حیطه های مختلف : روانشناس  ، متخصص روانشناسی  گفتار و زبان و درمانگر اختلالات یادگیری و کارکردهای شناختی  ، رفتار درمانگر ، قصه و بازی درمانگر  و موسیقی درمانگر  تشکیل شده است که خدمات متنوعی به کودکان و نوجوانان  و خانواده های آنان ارایه می کند.