“همکاران مرکز”

دکتر راحله کرم پور (PhD)”

متخصص  روان شناسی  کودک ونوجوان

(دارای مدرک دکتری تخصصی روانشناسی رشد کودک و نوجوان از انستیتو ویگوتسکی مسکو- PhD in Developmental & Medical Psychology)

مدیر کلینیک روان شناسی کودک و نوجوان سیمیا

“موسیقی درمانی ”

خدمات موسیقی درمانی ویژه کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و کودکان مبتلا به ناتوانی رشدی – هوشی در کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

“قصه – بازی درمانی ”

خدمات  قصه – بازی درمانی ویژه کودکان مبتلا به اختلالات گروه اضطرابی (اضطراب جدایی – وابستیگی ) ،  آموزش مهارت های بین فردی ، اصلاح روابط والدین و کودک ، روابط خواهر و برادر ، آموزش های ویژه حفاظت از خود و حریم خصوصی

“توانمندسازی زبان و گفتار ”

خدمات روان شناسی و توانمندسازی زبان و گفتار  در کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

“سنجش روانی هوش و کارکردهای شناختی”

خدمات سنجش روانی هوش و کارکردهای شناختی در کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

“بهبود مهارت های حرکتی ”

خدمات حرکت درمانی ، درمان ناهماهنگی های حرکتی ، مشکلات یکپارچگی حسی ویژه کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم ، کودکان مبتلا به مشکلات یادگیری خاص (SLD) و کودکان مبتلا به ناتوانی های رشدی – هوشی (IDD)، کاردرمانی ذهنی ویژه درمان مشکلات تمرکز و توجه در کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

“آموزش ، اصلاح و درمان مهارت های  ارتباطی – اجتماعی ، اعتماد به نفس ، مهارت های جرأت ورزی ویژه کودک و نوجوان .

“آموزش مهارت های خودیاری ویژه کودکان مبتلا به ناتوانی های رشدی – هوشی (IDD) ”

“بازتوانی مشکلات ذهنی – شناختی برای درمان نارسایی در کارکردهای شناختی – اجرایی (EF) : خودتنظیمی ، مهار و بازداری رفتار ، کنترل خود و برنامه ریزی … با هدف اصلاح رفتارهای تکانشی ویژه کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال نافرمانی و لجبازی (ODD) .

“مدیر داخلی و مسئول پذیرش”

روشنک تقوایی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی