شرح تفصیلی و سرفصل کارگاه های تخصصی مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا جهت استحضار علاقمندان به شرح زیر می باشد