حیطه های خدمات کلینیک   :

اختلالات یادگیری (خواندن ، نوشتن ، ریاضی )

اختلال بیش فعالی همراه با نارسایی در توجه

کودکان مبتلا به ناتوانی های هوشی (آموزش پذیر)

اختلالات نافذ رشد طیف اوتیسم

مدیریت خشم در کودکان و نوجوانان

اضطراب در کودکان و نوجوانان

اختلال لجبازی و منفی بافی  در کودکان و نوجوانان

اختلالات خلق و افسردگی در کودکان و نوجوانان

بی اختیاری ادرار و مدفوع  در کودکان

ترس ها و فوبیاها در کودکان و نوجوانان

آموزش مهارت های خودمدیریتی رفتار

مشکلات خوردن  در نوجوانان

تقویت عزت نفس کودک و نوجوان

آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان ونوجوانان

بحران ها و گذارها در کودکی و نوجوانی

سبک زندگی سالم در کودک  و نوجوان

مدیریت مسایل نوجوانان

مشکلات رفتاری – ارتباطی  در کودکان بهنجار

خدمات تشخیصی :
– روانشناسی رشد کودک و نوجوان
– تشخیص و درمان اختلالات رشدی کودک و نوجوان
– خدمات تشخیصی چند رشته ای (گروه متخصصین ) روانشناسی ، گفتار درمانی ، کاردرمانی و هنر درمانی ویژه کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری ، نقص توجه ، بیش فعالی ،  کودکان کم توان هوشی ،اضطراب ، افسردگی ، پرخاشگری ، کمرویی ، ترس و …
– تست هوش
– تست سلامت روانی
– تست های تخصصی روانشناسی مرتبط با اختلالات کودکان و نوجوانان

خدمات درمانی و مشاوره ای :
– مشاور رشد طبیعی و ارتقای سلامت کودک و نوجوان
– مشاوره خانواده کودکان
– مشاوره خانواده نوجوانان
– مشاوره خانواده کودکان مبتلا به اختلالات رشدی
– آموزش مهارت های فرزند پروری برای والدین
– بهداشت و سلامت روانی خانواده
– آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی به کودکان و نوجوانان
– خدمات درمانی و توانبخشی چندرشته ای روانشناسی ، گفتار درمانی ، کاردرمانی و هنر درمانی ( موسیقی درمانی ، نقاشی و آموزش مهارت های مربوط به حرکت و هماهنگی حرکتی و … ) ویژه کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری ، اوتیسم ، نقص توجه ، بیش فعالی ، سندرم داون ، کودکان کم توان هوشی ،هنر درمانی ویژه کودکان مبتلا به اختلالات رشدی
– آموزش خودمدیریتی رفتار

– توانمندسازی و ارتقای سلامت کودک ، نوجوان و خانواده

– رفتار درمانی ویژه کودک و نوجوان

– رواندرمانی  ویژه کودک و نوجوان

– خانواده درمانی

– هنر درمانی ویژه کودکان و نوجوانان (نقاشی و موسیقی)

درمان روانشناختی مشکلات گفتار و زبان